polityka prywatności

Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Extensions s.c. Joanna Gołębska, Rusłan Laszczowski z siedzibą w Gliwicach (44-100) przy ul. Chemicznej 18 (dalej: „Administrator”).

 

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane?

Przetwarzanie Twoich danych osobowych następuje wyłącznie w celach marketingowych Administratora, w tym przesyłania informacji handlowych (newsletter). Jeśli masz jakiekolwiek pytania odnośnie przetwarzania przez nas danych czy praw jakie Tobie w związku z tym przysługują, proszę o przesłanie maila na adres iod@hairtalk.pl.

Podstawą prawną przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, jakim jest właściwa obsługa naszych Klientów, w tym udzielanie odpowiedzi na kierowane do nas pytania analizowanie czy zapoznajesz się z naszymi newsletterami, i które z informacji w nich zawartych czytasz najchętniej (tj. art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., dalej: „RODO”, art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne). Twoje dane mogą zostać udostępnione wyłącznie na żądanie podmiotów upoważnionych do tego na podstawie przepisów prawa.

Dane będą przekazane wyłącznie do podmiotów świadczących na naszą rzecz usługi wsparcia w tym usługi księgowe oraz IT przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umów zawartych z nami i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora. Poza wymienionymi podmiotami dane mogązostać udostępnione wyłącznie na żądanie podmiotów upoważnionych do tego na podstawie przepisów prawa.

 

Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe będą wykorzystywane przez nas przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi, rozwiązania umowy lub przedawnienia roszczeń. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

 

Jakie przysługują Pani/Panu prawa w związku z przetwarzaniem przez nas danych?

Masz prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania. Masz prawo do zgłoszenia sprzeciwu. W celu realizacji jednego ze swoich praw skontaktuj się z nami korzystając z podanego wyżej adresu mailowego. Bezpieczeństwo Twoich danych jest dla nas priorytetem, jeśli jednak uznasz, że przetwarzając dane naruszamy przepisy RODO, masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Decyzje wobec Twoich danych osobowych nie będą podejmowanie w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą poddawane profilowaniu.

zadaj nam pytanie

Jesteśmy do Twojej dyspozycji. Na każde pytanie odpowiemy w najkrótszym możliwym terminie.

Administratorem Twoich danych jest Extensions s.c. z siedzibą w Gliwicach (44-121) przy ul. Chemicznej 18. Przetwarzamy Twoje dane osobowe wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na zapytania kierowane na podane adresy mailowe. Podstawą prawną przetwarzania przez nas Twoich danych jest realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów, którymi jest komunikacja z użytkownikami strony tj. art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., dalej: „RODO”. Twoje dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane do czasu upływu przedawnienia ewentualnych roszczeń. Podane w korespondencji dane są dobrowolne, ale niezbędne do tego, aby odpowiedzieć na zapytanie. Masz prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Wszelką korespondencję w sprawie swoich danych osobowych możesz kierować na podane adresy mailowe. Decyzje wobec Twoich danych osobowych nie będą podejmowanie w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą poddawane profilowaniu.

Extensions s.c.
ul. Chemiczna 18, 44-121 Gliwice

zamówienia
tel. +48 32 234 82 53
tel. +48 503 084 658
szkolenia
tel. +48 797 536 077
Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij